Sunday, January 14, 2007

Belkide son umut : Bilişim toplumu Türkiye

Geçen cuma günü TUBITAK uzmanlarinin hazirladigi "Arastirma ve Teknoloji Gelistirme Fonlari, Türk Kuruluslari için Yeni Firsatlar- AB 7.Çerçeve Programi" başlıklı bir eğitime katıldım. Eğitimde;
  • Tübitak Sanayi Ar-Ge Destekleri,
  • EUREKA Programi ve
  • AB 7. Çerçeve Programı
anlatıldı. Çerçeve Programlari Avrupa Birligi’nin arastirma ve teknoloji gelistirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve yönlendirilmesi için kullandigi en kapsamli araç. 1984 yilindan beri gündemde olan Çerçeve programlarinin 7.si 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle başladı.

7. çerçeve programı 2007-2013 arasındaki 7 yillik bir dönemi kapsayacak sekilde planlanmis. AB Komisyonu 2 Subat 2005 tarihinde Konseye ve Parlamentoya yaptigi teklif ile 7. Çerçeve Programi için 72,726 milyar€ AB destegi saglanmasini öngörmektedir. Bilgi ve iletisim teknolojileri 12,7 milyar€ ile en agirlikli bölüm bu plan kapsaminda. Sadece maddi olarak bakmamak gerek bu fonlara. Muhtemel kazançlar ile yaratacılığın bir toplumu nereden nerelere getirebileceğine Japonya, İsrail, Hindistan ve İrlanda gibi örnekler gözümüzün önünde. AB de öncelikle 7.Ç.P. projeleri ile ABD ve bu rakipleri arasındaki açığı ortadan kaldırma arzusunda, Türkiye'deki genç eğitimli nüfus ise doğal olarak dinamo olacak bu yolda onlar için.

2004 yılı ile hükümet tarafından da somut bir hedef telafuz edildi; 2010 yılında Türkiye gayri safi yurt içi harcamalarının(GSYIH) %2 ve üzeri miktarı AR-GE ve Bilişim çalışmalarında değerlendirilecek. Şu anda bu oran %0,6 civarında ve AB ülkeleri ortalaması %3 ve üzerinde. Bu paralelde Tübitak'a aktarılan fonlar gittikçe artıyor, %60 hibe şekline yapılan destek fonlama ise diğer ülkelerde uygulananlardan göre daha cazip.

1950 ve sonrasında günümüze dek özenle uygulanan politikalar ile tüketici ve bağımlı bir topluma dönüşen Türkiye için bilişim toplumuna giden yol bana göre ülkemiz için en öncelikli milli konudur. AB fonları ise bizim değerlendirmediğimiz her desteğin rakiplerimiz tarafından kullanılacağı önemli bir pasta, payımızı almalıyız.

www.tubitak.gov.tr
www.eureka.be
www.itea-office.org
http://cordis.europa.eu
www.fp7.org.tr
www.ictconference-istanbul.org

No comments: