Saturday, February 28, 2009

Oracle veritabanı üzerinde veri ambarı projeleri ilintili verimli bir tartışma

Bu hafta Türk Oracle kullanıcıları forumunda Oracle veritabanı üzerinde veri ambarı projeleri ilintili verimli bir tartışma oldu; http://tech.groups.yahoo.com/group/oracleturk/message/4561

Inmon-Kimball, Oracle veri ambarı dökümantasyonu, Operasyonel raporlama ortamı ile veri ambarı arasındaki fark, raporlama ihtiyaçlarına göre modelle-Rolap/Molap, ETL sürecinin kurgulanması ve ETL ürünü seçimi, neden ETL ürünü kullanılmalı, ETL adımlarının yönetimi, Enterprise Edition-Partitioning-OLAP gibi seçimler ve maliyetleri, 10.2 sürümü sonrasındaki siralama ve gruplama algoritamalarindaki iyilestirmeler, raporlama performansi icin Bitmap Index-Star Transformation ve Materialized View-Query Rewrite secenekleri ile ASM ve Compression gibi yardımcı Oracle seçenekleri, kaynaktaki değişimler paralelinde etki analizi ihtiyacı, modelleme ürünü ihtiyacı, Oracle veritabanı lisansı ile birlikte gelen OWB ETL ürününün geleceği, Oracle Parallel Query seçeneğinin Oracle Resource Manager ile yönetimi ve kaynakların paylaşımı, kullanıcıların performanslı rapor alabilmeleri için eğitimi, ETL süresinin kontrol altına alınabilmesi kolay yönetilebilmesi için kaynaktan değişimleri alabilmenin önemi, raporlanan verinin güvenilir içerikte olması, veri profilleri ile istisnalarının yönetimi ve metadata yönetimi konu başlıkları tartışıldı, ilgileniyor iseniz bilginiz için paylaşıyorum.

Not: henüz üye olmayıp üye olmak isteyenler için; http://tech.groups.yahoo.com/group/oracleturk/join

No comments: