Friday, December 26, 2008

Türkçe Oracle Kaynak Sorunsalı

Bildiğiniz Türkçe Oracle kaynakları burada belirtir misiniz? Ben bildiklerimi güncelledim:

http://tinyurl.com/6ulr39

No comments: