Tuesday, July 15, 2008

Atatürkçülük - Türkçe Sözlük'ten -

Atatürkçülük -ğü özel, isim

1. Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalizm.

2. Bu ilkeye bağlılık.

Kaynakça -
Türk Dil Kurumu Elektronik Posta Hizmeti,
Dağarcığınıza Her Gün İki Söz -1120-

No comments: