Thursday, June 19, 2008

"Türkçe Giderse Türkiye Gider"*

Günlük sözel ve yazılı kullanımlarımızda dilimize ne kadar duyarlıyız? Birkaç alıntı yaparak duruma dikkat çekmeye çalışacağım, kötü kullanım örnekleri ve uygun karşılıkları için öneri ve desteğinizi bekliyorum.

"..ilgili DEVELOPER, test KONTAKlarının harekete geçirilerek.."
"..çözülmesi gereken ITEMlar AsIS ve ToBe sistemlerde.."
"..STAND falan kuracak mıydık.."
"..INNOVASYON filmini de mutlaka.."
"..dosyasından HARD-COPY FORM doldurarak.."
"..Faz II Fatura DEVELOPMENT’ı tamamlandı.."
"..RQCS DATAlarının işlenmesi ile ilgili.."
"..düşüncelerinizi bana MAIL atın.."
"..refill JOBlari iki kez çalışmış FILElar APPEND olmuş.."
"..VENDOR onlar ama.."
"..ne oluyorda CRASH oluyor.."
"..PRODUCTIONa çıkmamız gerek.."
"..DEPLOY ederken.."
"..INCLUDE edilen OBJECTlerin DEPENDENCYsi görnmüyor.."
"..çok HIGH-LEVEL da hazırlandığından DELTA TRANSFER düşünülmemiş.."
"..IMPACT analizi yaparken OVERALL resmi görme.."
"..OPERASYON OPERE etsin ama KONFIRMASYON alalım.."
"..çok CPU yiyo ve MANUEL işler fazla.."
"..INPUTu HANDLE edemiyoruz, COMPACT hale getirelim.."
"..EXTRACTION LOAD SCRIPTleri ile ilgili, LIGHT bir TRANSFORMASYON var.."
"..BULK REQUESTler arasında mevcut KODu REPLACE edecek DATA QUALITY SCRIPTlerini REFER eden.."
"..RELEASE mantığı koymalı ve VALIDATION RULEları tanımlamamız gerek.."
"..DEVELOPER DEPLOY edilen şeyi MERGE edip MAIN BRANCHleri CHECK etmeli.."

--

DEVELOPMENT : geliştirme
DEVELOPER : geliştiren-geliştirici
KONTAK : irtibat
DATA : veri
MAIL : e-posta?
INNOVASYON :
ITEM : konu
HARD-COPY :
STAND :
JOB : görev
FILE : dosya
APPEND : üzerine ekleme
VENDOR :
CRASH : kesinti?
PRODUCTION : işletim?
DEPLOY : aktarma, devir etme?
INCLUDE : dahil etme
OBJECT : nesne
DEPENDENCY : bağımlılık
HIGH-LEVEL :
DELTA : fark
TRANSFER : aktarım
IMPACT : etki
OVERALL : genel, tüm
OPERASYON, OPERE : işletim, işletme
KONFIRMASYON : onay, teyit
CPU : işlemci
MANUEL : elle yapılan
INPUT : girdi
HANDLE : halletmek, kotarmak?
COMPACT : sıkışmış?
EXTRACTION : çekme?
LOAD : yükleme
SCRIPT : uygulamacık?
LIGHT : az, hafif?
TRANSFORMASYON : dönüşüm
BULK : cüsseli, kümeli?
REQUEST : talep, istek
KOD : uygulama
REPLACE : yerini alan
DATA QUALITY : veri kalitesi
REFER : dayanan
RELEASE : sürüm
VALIDATION : onama?
RULE : kural
MERGE : birleştirme
MAIN : ana
BRANCH : dal
CHECK : inceleme

Biraz dikkat etmeye başlayınca zamanla kolayına kaçmaktan vazgeçiyor insan.

Kaynakça

http://tdk.org.tr
http://www.zargan.com
http://www.youtube.com/watch?v=POmq1dakBWM

*Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu belgeselinden
http://www.byebyeturkce.com

1 comment:

Savaş Külah said...

Türkçemize hep destek tam destek.

Saygılar